کلیدواژه‌ها = معرفت
نفس در عرفان شیعی

دوره 8، شماره 25.26، فروردین 1389، صفحه 85-102

زهرا پاینده


گذری بر معرفت شناسی در فلسفه صدرایی

دوره 6، 18 (ویژه فلسفه و کلام 1)، فروردین 1387، صفحه 138-153

بتول عزیزی


ارتباط عقل و وحی

دوره 5، شماره 15، تیر 1386، صفحه 98-127

خدیجه هاشمی