کلیدواژه‌ها = بیع
تعداد مقالات: 2
1. بازشناسی اصل لزوم

دوره 6، 19 (ویژه قواعد فقه 1)، تابستان 1387، صفحه 51-73

علی الهی خراسانی


2. سفارش ساخت «استصناع»

دوره 6، 19 (ویژه قواعد فقه 1)، تابستان 1387، صفحه 191-210

سید مهدی نریمانی