نویسنده = سیدرضا مرویان حسینی
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر روانشناسی تبلیغ

دوره 1، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 4-9

سیدرضا مرویان حسینی