درآمدی بر روانشناسی تبلیغ

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

امروزه، تبلیغات ـ تلاش برای نفوذ بر دیگران به منظور نیل به مقام خاصی با دست انداختن به افکار و احساسات آنان ـ به عنوان ابزاری آگاهی‌بخش در دانش ارتباطات از اهمیتی دوچندان برخوردار است و در قلمرو تبلیغات، هر ابزار ارتباطی که دارای مخاطبان بی‌شماری باشد، به مثابه یک رسانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. مبلغان با به کارگیری وسایلی مانند زبان، خط، تصویر و غیره می‌کوشند مفاهیم روشن و تاریک را با یکدیگر درآمیخته و جلوه‌هایی خوشایند بدان ببخشند و به مردم عرضه دارند. نگارنده پس از اشاره به پیشینة تاریخی و اهمیت تبلیغات، به انواع تبلیغات در سه دسته ـ عمدی و غیرعمدی، علنی و غیرعلنی و پشت پرده ـ پرداخته و در پایان ارکان تبلیغات ـ پیام‌رسان، پیام، وسیلة ارتباطی پیام و ویژگی‌های پیام‌گیران ـ را مورد بررسی قرار داده است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

About Psychology of propaganda

نویسنده [English]

  • S. Reza Marvian Hoseini