نویسنده = احمد منصوری ماتک
تعداد مقالات: 2
1. آیه ذکر و مرجعیت دینی اهل بیت

دوره 9، 29و30 (ویژه قرآن و حدیث)، فروردین 1390، صفحه 41-56

احمد منصوری ماتک


2. اسلام تنها صراط مستقیم در واژگان قرآن

دوره 7، شماره 23.24، تیر 1388، صفحه 52-74

احمد منصوری ماتک