اسلام تنها صراط مستقیم در واژگان قرآن

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

قرآن کریم اعتقاد به حقانیت تمام ادیان را تصوری نادرست می‌داند. به همین دلیل پلورالیسم دینی به این معنا را نفی می‌کند. در عین حال بعضی از اندیشمندان مسلمان با استناد به آیات قرآن تلاش نمودند این دیدگاه را مورد تایید اسلام معرفی کنند، که با بررسی آیات نادرستی این استنادات اثبات گردیده است. دین همه انبیاء همواره اسلام به معنای تسلیم محض در برابر خداوند است. براساس آیات شریفه قرآن هر شریعت در زمان خود صراط مستقیم بوده است و با ظهور شریعت محمدی6، شرایع سابق نسخ شده‌اند و اکنون شریعت اسلام تنها صراط مستقیم است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Islam is the only direct path in the Quranic vocabulary

نویسنده [English]

  • Ahmad Mansoori M.