موضوعات = الگوسازی شخصیت‌های قرآنی
تعداد مقالات: 1
1. قرآن و اسوه

دوره 5، 13و14 (ویژه پیامبر اعظم ص)، بهار 1386، صفحه 139-154

مهدی کبیری