نویسنده = طالقانی، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. نگرش فقهی- حقوقی پیرامون ارث زن از زمین

دوره 1، شماره 1، بهار 1381، صفحه 49-51

فرزانه طالقانی