نویسنده = خانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. عصمت مطلقه پیامبر اکرم (ص) و نقد دیدگاه معتزله و اشاعره

دوره 10، 33و34 (ویژه کلام و فلسفه تطبیقی)، بهار 1391، صفحه 60-77

محمد خانی