نویسنده = منصوری، احمد
تعداد مقالات: 1
1. دعوت عقیدتی در اسلام

دوره 6، 18 (ویژه فلسفه و کلام 1)، بهار 1387، صفحه 118-136

احمد منصوری