نویسنده = حسنی، سیدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. قاعده «علی‌ الید»

دوره 6، 19 (ویژه قواعد فقه 1)، تابستان 1387، صفحه 116-135

سیدمهدی حسنی