کلیدواژه‌ها = دعا
آداب و شرایط استجابت دعا در کتب مقدس ادیان ابراهیمی

دوره 11.12، 35و36 (ویژه قرآن و عهدین)، فروردین 1395، صفحه 8-30

بی بی زینب هاشمی


در پیشگاه نور

دوره 1، شماره 4.5، فروردین 1383، صفحه 30-36

حسین مهرجو


گلگشتی در معنای صلوات

دوره 1، شماره 2، تیر 1381، صفحه 34-37

زهرا گوهری