کلیدواژه‌ها = حکم وضعی
قاعده «علی‌ الید»

دوره 6، 19 (ویژه قواعد فقه 1)، تیر 1387، صفحه 116-135

سیدمهدی حسنی


ماهیت حکم ارشادی

دوره 4، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 15-20

سید حجت عارفی