کلیدواژه‌ها = عقلانیت
دعوت عقیدتی در اسلام

دوره 6، 18 (ویژه فلسفه و کلام 1)، فروردین 1387، صفحه 118-136

احمد منصوری


ارتباط عقل و وحی

دوره 5، شماره 15، تیر 1386، صفحه 98-127

خدیجه هاشمی