ماهیّت علم اجمالی یا چگونگی اطلاق علم بر علم اجمالی و ثمرات آن با چشم پوشی از اصول شرعی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

نگارنده در این مقاله سعی دارد ـ با استفاده از آراء اصولی معاصر، شهید صدر‌ره ـ با نقد و بررسی تفسیر‌های ارائه شده در ماهیت علم اجمالی، مکتب دیر پای قبح عقاب بلا‌بیان را در «وجوب ذاتی موافقت قطعیة علم اجمالی» به چالش بکشد، و در میدان قبح عقاب بلا‌بیان‌، براهین ارائه شده بر وجوب موافقت قطعیه را نیز نقد کرده و در این زمینه نظریه پردازی کند. وی در پایان با ارائة نتیجة نهایی، گسترة این چالش را به تصویر کشیده است.                                                                                                                                                                                                   
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The nature of Elm-e-ejmali (brief science)

نویسنده [English]

  • Mortaza Valianpoor