اولواالالباب در قرآن

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

نخستین گام در راه فهم قرآن، شناخت دقیق واژه‌های آن است. فهم دقیق دایره‌های معنایی واژه‌های هر متنی در گرو شناسایی فضای آن متن است. بنابراین برای دستیابی به مراد الهی و فهم معنای واژه‌های قرآنی، باید از خود آیات قرآن بهره جست. این نوشتار برپایة این نظریه به تحقیق و بررسی اصطلاح «اولواالاباب» در آیات گونه‌گون قرآن پرداخته، دایره‌های معنایی این اصطلاح را در پرتو آیات قرآن بیان کرده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Olol-al-bab in the Quran

نویسنده [English]

  • Ali Dastras