دین‌پژوهی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

دین‌پژوهی[1]
داگلاس دیویس[2]/ داود شیبانی
 
 
چکیده: سابقة دین و دین‌پژوهی به درازای تاریخ تمدن بشری است. بی‌شک مطالعه و بررسی ادیان در گرو شناخت دقیق «دین» از چشم‌اندازهای گونه‌گون است. در میان رهیافت‌های متفاوت به دین، سه رهیافت مردم‌شناسان، جامعه‌شناسان و مورخان مورد بررسی قرار گرفته و از میان روش‌های مختلفی که دانشمندان برای پژوهش دربارة موضوع کلی «دین» برگزیده‌اند، از روش‌های مکتب اصالت تحویل، فرضیة تکامل، مکتب کارکردگرایی، ساختارگرایی، فرافکنی، روانشناسان، مردم‌شناسان و جامعه‌شناسان به گونه‌ای مختصر و گذرا نیز سخن به میان آمده است.
 


 The World's Religions, R.pierce Beaver and [others], Lion Publishing ptc. 1993.-[1]


[2]- استاد گروه الهیات دانشگاه ناتینگهام انگلستان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The World's Religions

نویسنده [English]

  • Davoud Sheibani