نقش یقین به مبدأ و معاد در آرامش واقعی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

ایمان به مبدأ و معاد نقش مهمی در آرامش زندگی انسان‌ها دارد. اهمیت این موضوع در این حقیقت است که انسان امروزی با وجود برخورداری از امکانات رفاهی و آسایش مادی از انواع ناراحتی‌های روحی در رنج است‌ و جوامع به علت دوری از معنویت با بحران‌های مختلف روبرو شده‌اند‌.
نگارنده در پی بیان این است که چگونه اعتقاد به توحید و معاد به انسان آرامش می‌دهد، بی‌شک برای این منظور پذیرش مبدأ و معاد با زبان و یا حتی با براهین عقلی کافی نیست و بلکه علاوه بر آن به باور قلبی و یقین به آن هم نیاز است.
در این نوشتار آثار اخلاقی بعضی از مباحث کلامی به روش توصیفی و کتابخانه‌‌ای مورد بررسی قرار گرفته است.
بر این اساس می‌توان گفت که هر ایمانی باعث آرامش نمی‌شود، بلکه ایمان زمانی آرامش می‌دهد که در قلب رسوخ کرده باشد و عمل صالحی را به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of the Origin and the End in the Peace

نویسنده [English]

  • S. Marzieh Esmaeelzadeh
چکیده [English]

belief in the Origin and the End plays an important role in man’s peace of mind. The importance of this subject is that modern man is suffering from various types of discomfort despite all the welfare facilities and comfortable materials that he has. And, societies have encountered with different crises because they are far from the spirituality. The writer is trying to express how man can achieve peace of mind by belief in Unity and Resurrection.
Surely the acceptance of the Origin and the End with the tongue or even with the intellectual proofs is not enough for this purpose, but believe in that by the heart and to know it for certain is necessary too. The moral effects of some theologian topics have been touched upon in this writing in descriptive and librarian method. Based on this we can say that faith will calm to one's heart provided that it penetrates into one's heart and it is accompanied by a good deed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • unity
  • the end
  • certainty
  • peace