بررسی تطبیقی جایگاه وصایت و امامت در قرآن و کتاب مقدس عبری

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دانش‌آموختۀ سطح سه مدرسۀ علمیۀ نرجس‌

چکیده

نگارنده پس از مفهوم‌شناسی بحث، به پیشینۀ اعتقادی وصایت و جانشینی، جایگاه، مبانی و پیش‌فرض‌های بحث در متن مقدس قرآن و کتاب مقدس عبری پرداخته است. او معتقد است اصل امر وصایت در هر دو متن مقدس بروشنی بیان شده است و لذا به یکی از مشترکات بحث یعنی «تنصیصی‌بودنِ امر وصایت» در هر دو متن اشاره می‌کند و می‌کوشد ادعای مذهب تشیع و یهود در باب مقام انتصابی و الهیِ وصی و امام پس‌از پیامبر را اثبات کند. اما درباب بحث وصایت، مهمترین افتراق این‌دو متن، در مقام عصمت پیامبران و جانشینان ایشان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of administration and leadership position in the Hebrew Bible and the Quran

نویسنده [English]

  • S. Janan Mousavi