گوشه هایی از شیوه های تربیتی پیامبر اعظم (ص)

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

پیامبر اعظم (ص) به فرمودة قرآن کریم الگو و « اسوة حسنه » برای تمامی انسانها در همة زمان هاست . ابعاد مختلف زندگی فردی و سیرة اجتماعی آن حضرت در بعد عملی راهگشا و راهنمای انسانها در رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است .
آن حضرت در مسائل و مشکلات مختلف اجتماعی ، از روشهای مختلف تربیتی استفاده می کردند . این روشهای تربیتی به گونه ای ا ست که بیشترین و بهترین تأثیر را بر مخاطبین می گذارد .
در این نوشتار سعی شده است ، شیوه ها و روشهای تربیتی پیامبر اعظم (ص) در موضوعات مختلف اخلاقی ،اجتماعی و خانوادگی در قالب الگوی تربیتی به تصویر کشیده شود تا زمینة آشنایی هر چه بیشتر با سیرة تربیتی آن حضرت برای همگان فراهم گردد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • mojtaba noroozi