پژوهشی متفاوت در عرصه تاریخ حدیث، نگاهی به کتاب «منع تدوین الحدیث»

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی حدیث و دانش آموخته دوره عالی تاریخ اسلام

چکیده

این مقاله، نگاهی گذراست به کتاب ارزشمند و اثرگذار «منع التدوین الحدیث» اثر استاد سید علی شهرستانی. پس از بیان مقدمه، با مروری به زندگی علمی استاد، به پیشینه موضوع کتاب و بازتاب آن در جوامع علمی می پردازیم.روش و شیوه بررسی مطالب، نوآوری ها و شیوه طرح مباحث، عناوین دیگر این یادداشت می باشد. پس از آن بخشی از ویژگی های این اثر بیان شده که نگاهی متفاوت به تاریخ، مسئله محوری، جریان شناسی، استفاده از منابع عامه، ریشه یابی مسائل و جریان ها و بین رشته ای بودن از اهم آنهاست. در پایان مهم ترین مباحث مطرح شده در کتاب را بیان می کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A different research in history background of hadithes (an overview of the book “ mane tadvin al-hadith”)

نویسنده [English]

  • Mohamad hosein alizade
- the member of hadith scientific panel.
چکیده [English]

“mane tadvin alhadith” is a book that survey the topic of  preventing hadith compilation at the bigining of islam. It is a different writing because of: Attention to matters recognition of roots in topics and flows, Historical analysis of matters, use of sunnis people hadithes, notice to indications (in the text or out of that) in hadithes survey and consideration of justice in narrations and conclusions.
The reasons of this claim contain: translation of book to eight alive languages and praising of Muslim Scientifics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • history of hadith
  • preventing hadith compilation
  • book features
  • sayyed ali shahrestani