بررسی اعتبار رجالی « جابر بن یزید جعفی »

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی حدیث

چکیده

جابربن یزید جعفی از جمله راویان نام آشناست که احادیث بسیاری را از امام باقر وامام صادق (علیهم السلام) نقل کرده است، اما علی رغم شهرت او عده ای با دلایل گوناگون، احادیث وی را از اعتبار خارج می دانند و شخصیت جابر را فاقد وثاقت و اعتماد لازم برای نقل حدیث قلمداد می نمایند. در این نوشته ابتدا به تبیین مختصر ادله وثاقت پرداخته شده و سپس عصاره ای از ادله جرح جابر مطرح گشته و بر سنجه نقد قرار داده شده است. از جمله افراد جرح کننده، نجاشی و شهید صدر می باشند. این مقاله ثابت می کند که جابر ثقه، امامی و جرح ناشدنی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rejali credibility search on "Jaber ebne Yazid Aljohfi"

نویسنده [English]

  • Muhammad Morvarid
The Member of Hadith Scientific Panel
چکیده [English]

Jaber ebne Yazid Aljohfi is a familiar name in Rejal science. He has related many traditions from Imam Baqir and Imam Sadeq (peace be upon them).
There are two diverse opinions about him; some of the experts have endorsed his credibility because of some proofs among them two valid traditions. On the contrary, some like Najashi and Martyr Sadr believe that Jabers traditions are not authentic enough. Investigation of the evidences presented by two sides indicates that Jaber is Imami and credible and his traditions assumed to be valid if they possess the general conditions of authenticity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jaber ebne Yazid Aljohfi
  • attestation and contestation reasons
  • valid
  • authentication of scientists
  • Jaber’ mixture