تأملی در چند روایت تحریف نمای کتاب کافی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی حدیث پژوهشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم

چکیده

یکی از مهمترین دلیل های معتقدین به تحریف قرآن مجموعه روایت هایی است که در این باره وجود دارد. بخشی از این روایت ها در کتاب کافی نقل شده اند. با دسته بندی این روایت ها وانجام پژوهش های دقیق در سند و دلالت آنها این نتیجه به دست می آید که هیچ کدام از این روایت ها تحریف مصطلح را بیان نکرده اند و کلینی نیز به دنبال اثبات چنین مطلبی نبوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A deliberation on the Narration Concerning Pretended Distortion (Ahadith) in Ka'fi

نویسنده [English]

 • Abd al- Reza Haddadiyan
Member of Hadith Scientific Panel Assistant Researcher for Qum Research Center of Islamic Culture and Thought
چکیده [English]

One of the most important reasons for those who belief in distortion in Qur'an is a set of narrations regarding this matter. Some of them have been related in Kafi. By categorizing them and doing accurate researches about their chains of transmission (sanad) and denotations, we can find out that none of them has presented the expressed distortion nor has Kulaynī sought to prove this theory.

کلیدواژه‌ها [English]

 • distortion of Qur'an
 • pretended distortion narrations (Ahadith)
 • Kafi
 • criterion
 • spiritual distortion
 • thematic distortion
 • positional distortion
 • reading distortion
 • accentual distortion
 • adding distortion
 • reducing distortion