کارکرد حدیث در عرفان اسلامی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی حدیث

چکیده

در عرفان اسلامی  حدیث جایگاه ویژه ای داشته و همواره مورد توجه بوده است. عارفان دو رویکرد عمده را درباره حدیث داشته اند: رویکرد استد لالی که در آن یافته های شهودی و مبانی عرفان نظری به وسیله احادیث اعتقادی اثبات می شوند، و رویکرد استشهادی که از احادیث اخلاقی به عنوان مؤید مشاهدات در عرفان عملی به کار می روند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Prelude to the Function of Hadīth in Islamic Mysticism

نویسنده [English]

  • Sayyed Alil Akbar Gandomi
Member of Scientific Panel of Tradition
چکیده [English]

In Islamic mysticism Hadīth/ tradition has a special place and has always been under consideration. Mystics have had two main approaches regarding Hadīth/ tradition; reasoning approach in which the intuitive findings and the bases of theoretical mysticism get proved via ideological traditions, and attestation approach in which ethical traditions are used as confirming to observations in practical mysticism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theoretical and practical mysticism
  • ideological and ethical traditions
  • reasoning and attestation approach
  • Hadīth function