تجرید قرآن از روایات

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی حدیث

چکیده

راه‌کار «پالایش قرآن از روایات» بخشی از سیاست عمومی جلوگیری از نشر و تدوین حدیث پس از رحلت پیامبر (ص) است. نهی پیامبر از نوشتن غیر از قرآن و احتمال آمیختن روایات با آیات قرآنی دو دلیل اصلی طرفداران این راه کار است. همچنین تأکید بر کفایت قرآن برای هدایت مسلمانان، جلوگیری از نگارش وصیت پیامبر، نپذیرفتن مصحف علی بن ابیطالب (ع) و منع صحابه از نقل از جمله مهمترین اقدامات نظری و عملی در اجرای این راه کار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Separating the Qur'an from Narrations

نویسنده [English]

  • Mohammad Elahi Khorasani
Member of Hadith Scientific Panel
چکیده [English]

The project of "separating the Qur'an from Narrations" is a part of general policy which prevents publishing and compiling narrations after Prophet's (P.B.U.H) death. The Prophet's (P.B.U.H) forbiddance of writing other than the Qur'an and the possibility of mixing traditions with the Qur'anic verses are the main reasons for supporters of this policy. Insisting on efficiency of the Qur'an for guiding Muslims, preventing from writing of the Prophet's testament, refusing ‘Alī b. Abītālib (A.S.), and forbidding Prophet's (P.B.U.H) companions (Sahabah) from writing and quoting traditions, are the most important theoretic and practical steps to perform this policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Separating the Qur'an
  • preventing from writing narrations
  • ideological backgrounds
  • practical steps
  • effective causes
  • effects and consequences