معلم حبیب آبادی، مورخ گمنام

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی تاریخ اسلام، دانش آموخته دوره عالی تاریخ اسلام

چکیده

محمدعلی معلم حبیب‌آبادی از جمله تاریخ‌نگاران گم‌نام قرن چهاردم به‌شمار می‌آید. تخصص اصلی وی علاوه بر تدریس سطوح مقدمات حوزه، شرح‌حال‌نگاری است. آثار او به سه بخش تقسیم می‌شوند؛ 1. حاشیه‌ها، 2. فهرست‌ها، 3. تألیفات مستقل. از وی آثاری چند بر جای مانده است که مهم‌ترین آنها «مکارم‌ الآثار» نام دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mu‘alim Habīb Ābādī, An Unknown Historian

نویسنده [English]

  • Reza Hamidi
Member of "History of Islam" Scientific Panel & Graduate of Higher Course of "History of Islam"
چکیده [English]

Muhammad ‘Alī Mu‘alim Habīb Ābādī is considered among unknown historians in fourth century. In addition to teaching Hawza preliminaries, his main expertise is writing biography. His works are divided into three parts: 1- glosses 2- catalogues 3- independent compilations. He has left behind some works whose most important one is Makārim Al-Āthār.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • biography
  • Arabic literature
  • gloss
  • writing catalogue
  • biography and criticism of traditions
  • Moalem Habib Abadi