رسول جعفریان، جستجوگر تشیع در تاریخ

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی تاریخ اسلام، دانش آموخته دوره عالی تاریخ اسلام

چکیده

رسول جعفریان از جمله روحانیونی است که به صورت تخصصی به پژوهش در تاریخ اسلام پرداخته است. نگاه تحلیلی به حوادث تاریخی، توجه ویژه به مباحث روش‌شناختی در پژوهش تاریخی و توجه خاص به تاریخ تشیع از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های این پژوهشگر است. جعفریان در زمینة جریان‌شناسی و تاریخ صفویه نیز صاحب‌نظر است. اطلس شیعه، تأملی در نهضت عاشورا، پیش درآمدی بر تاریخ اسلام، تاریخ شیعه در ایران، تاریخ سیاسی ایران، تاریخ خلفا، مقالات تاریخی و ... از جمله مهم‌ترین آثار وی به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rasool Jafarian; A Researcher on Shī‘ism in History

نویسنده [English]

  • Mahdi Salari
Member of "History of Islam" Scientific Panel & Graduate of Higher Course of "History of Islam"
چکیده [English]

Rasool Jafarian is one of the clergymen that has dealt with the history of Islam as a specialty. The analytical look at historical events, special attention to methodology, discussions in historical investigation, and special attention to Shī‘ite history are among his characteristics. Jafarian is also an authority on the field of events and Saffavids history. The Shī‘ite Atlas, A Deliberation on ‘Āshūrā Movement, An Introduction to History of Islam, Shī‘ite History in Iran, Iran’s Political History, Caliphs’ History, Historical Articles, etc. are among his most important literary works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rasool Jafarian
  • History of Islam
  • Shī‘ite history
  • historical criticism