آثار تاریخی استاد جعفر سبحانی

نویسنده

عضو حلقه علمی تاریخ اسلام، دانش آموخته دوره عالی تاریخ اسلام

چکیده

آیت‌الله جعفر سبحانی تبریزی از معدود عالمانی است که در عرصه‌های مختلف علمی از جمله تدریس، تبلیغ و تحقیق حضوری برجسته داشته و دارد. گستردگی حوزة فعالیت‌های علمی، مهم‌ترین ویژگی ایشان است. وی در علوم اسلامی و انسانی پژوهش‌های فراوانی به انجام رسانده است که بسیاری از آنها به عنوان آثار مرجع مورد توجه قرار گرفته‌اند. تاریخ از جمله این علوم است. رویکرد ایشان به تاریخ بیشتر ابزارانگارانه بوده است؛ هرچند گاه خود مباحث تاریخی نیز مورد توجه بوده‌اند. فروغ ابدیت، راز بزرگ رسالت، الشیعى فی موکب التاریخ، الحجى الغراء از جمله مهم‌ترین آثار تاریخی ایشان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ustād J‘far Sobhanī’s Historical Texts

نویسنده [English]

  • Mahdi Salari
Member of "History of Islam" Scientific Panel & Graduate of Higher Course of "History of Islam"
چکیده [English]

Āyatullah J‘far Sobhani Tabrizi is one of the few scholars who, prominently, has worked, and is working in different scientific fields; including teaching, researching, and propagation. Vastness of his scientific activities is his most important feature. He had done a lot of researches on the humanities and Islamic sciences, many of which are considered as reference books. History is one of these sciences, and his attitude towards this field of science is taken as instrumental, however, sometimes, historical subjects have been taken into consideration, too. His most important books consist of: Frūgh-i Abadyyat, Rāz-i Buzurg-i Risālat, Al-Shi‘ah fī Mokab al-Tārīkh, Al-hujjat al-Gharā‘.

کلیدواژه‌ها [English]

  • J‘far Sobhanī
  • History of Islam
  • historical texts