آفتاب شقرا؛ علامه سیدمحسن امین

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی تاریخ اسلام

چکیده

علامه سید محسن امین یکی از چهره‌های برجستة خاندان آل‌امین در جبل عامل لبنان است. فعالیت‌های علامه حوزه‌های مختلفی را از تألیف، تدریس، تبلیغ، تربیت طلاب و امور خیریه در بر می‌گیرد. آزاداندیشی و روحیة اصلاح‌گری، علامه را از دیگر هم عصرانش متمایز کرده است. اعیان الشیعى، فی رحاب ائمى اهل‌بیت علیهم السلام، الشیعى فی مصارهم التاریخی، از جمله مهم‌ترین آثار علامه امین به شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Member of "History of Islam" Scientific Panel & Graduate of Higher Course of "History of Islam"

نویسنده [English]

  • mahdi salari
Member of "History of Islam" Scientific Panel & Graduate of Higher Course of "History of Islam"
چکیده [English]

Allāmah Sayyid Mohsin Amīn is one of the prominent figures of Āl Amīn family, from Jabal Āmel of Lebanon. His activities include various fields such as: authorship, teaching, propagation, training seminary students, and charities. Free thinking and reforming temperament are the factors that distinguish him from his contemporaries.
A‘yān al-Shi‘ah, fi Rīhāb-i A’emmi Ahl-i Bayt, and al-Shi‘ah fi Masārihim al-Tārīkhī are the most important books of Allāmah Amīn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sayyid Mohsin Amīn
  • reforming
  • Historiography
  • A‘yān al-Shi‘ah