شناسنامه (ویژه تاریخ پژوهان معاصر حوزه)

شناسنامه علمی شماره

10.22081/jet.2016.21581

چکیده

فصلنامة علمی ـ فرهنگی جستار
نشریة داخلی دانش‌پژوهان و اعضای حلقه‌های علمی و تبلیغی
‌معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
سال هشتم، شمارة 27و28، تابستان و پاییز 1389
*
مدیر مسئول: مجتبی الهی خراسانی(معاون آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی)
مسئول اجرایی: هادی مصباح‌الهدی
*
هیئت تحریریه (به ترتیب الفبایی):
مجتبی الهی خراسانی(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد)
محمّدحسن ربانی بیرجندی(عضو هیئت علمی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد)
علی رضایی تهرانی(عضو هیئت علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی)
محمّدتقی شوشتری(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی قرآن و حدیث)
علی‌رضا صابری(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی فرهنگ و تاریخ)
سید مهدی علمی حسینی(عضو هیئت علمی گروه آموزشی قرآن و حدیث)
جعفر مرادی(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی)
سید محمّدصادق مرکبی(مدیر گروه آموزشی ادب و هنر اسلامی)
هادی مصباح‌الهدی(مسئول اجرایی فصلنامة جستار)
سید محمّدحسن مددی الموسوی(مدیر گروه آموزشی زبان)
محمّد نوروزی(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی تبلیغ و تربیت اسلامی)
علی نهاوندی(عضو هیئت علمی گروه آموزشی تبلیغ و تربیت اسلامی)
*
مشاوران و ارزیابان این شماره(به ترتیب الفبایی):
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی الهی خراسانی / حجت‌الاسلام‌والمسلمین نصرالله پژمان‌فر / جناب استاد غلامرضا جلالی / حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علی حسینی زهان / حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی رحمانی / جناب استاد احمد رضوانی / دکتر محمد باغستانی/ دکتر علی غفرانی / سرکار خانم حلمیه علیشاهی / حجت‌الاسلام مهدی قاسمی / جناب آقای سید رضا مرویان حسینی / استاد ابوعلی النجفی / حجت‌الاسلام‌والمسلمین نوایی
*
همکاران این شماره:
محمّد صادقیان (مسئول هم‌آهنگی حلقه‌های علمی و تبلیغی و دبیر حلقة فرهنگ و جامعه)
مهدی سالاری(دبیر حلقة علمی تاریخ برادران)
رضا سلطانی (کارشناس گروه آموزشی تبلیغ و تربیت اسلامی و دبیر حلقة علمی بلاغ برادران)
لیلی صادقی (دبیر حلقة علمی بلاغ خواهران)
سیدمهدی رضوی (اطلاع‌رسانی)
روح‌الله زینلی (ویراستاری)
سید عباس سلمان‌زاده (نمونه‌خوانی)
کمیل بیک (طراحی جلد و چاپ)
مطالب نشریه، الزاماً دیدگاه جستار نیست. جستار در تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.
پست الکترونیک: jostar@ymail.com

عنوان مقاله [English]

-