واکاوی قاعده اقرار

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

قاعدة اقرار از قواعد مشهور عقلایی است که فقهای عامّه و خاصّه به تفصیل بدان پرداخته‌اند. در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز اقرار به عنوان اولین دلیل از ادلّة اثبات دعوی ذکر شده است. اگرچه این قاعده، عیناً از الفاظ روایت گرفته شده؛ اما مهم‌‌ترین دلیل آن سیرة عقلا است. در این نوشتار، محور مطالب، کتاب «دروس تمهیدیى فی القواعد الفقهیى» اثر استاد ایروانی است. به همین دلیل به این کتاب ارجاعی صورت نگرفته است. استاد ضمن بحث از این قاعده، اشاره‌ای نیز به قاعدة «من ملک» و مضمون آن دارد.
نگارنده، ضمن طرح دیدگاه‌‌های علمای شیعه و اهل‌سنّت، به توجّه قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نسبت به مباحث مطرح شده نیز اشاره کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The student of Advanced Course in Contemporary Islamic Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Mohammad-Reza Ramezan-poor
چکیده [English]

The confession rule is one of the famous logical rules that Shiite and non-Shiite jurisprudents have discussed in detail. Also, in the Civil Law of Islamic Republic of Iran, confession has been mentioned as the first proof among the proofs of supporting legal claims. Although this rule has been directly derived from the exact words of Islamic tradition, the most important reason for it  the conduct of the wise.
In this essay, the discussions are mainly around the book ‘Elementary Lessons in Legal Rules’ written by the scholar Mr. Iravani. For this reason, no reference has been made to the book while discussing this rule. The scholar also mentioned the ‘Man Malaka’ rule (= the rule concerning the one in possession of the property) and its meaning and contents.
The writer, after introducing the viewpoints of Shiite and Sunnite scholars has mentioned   the proper shown by the legislators of the Islamic Republic of Iran for the topics discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • confession
  • confession of the wise
  • legal jurisprudential rules
  • the confession rule
  • disavowal
  • mute
  • elements of confession