شناسنامه (قواعد فقه 2)

شناسنامه علمی شماره

10.22081/jet.2008.21529

چکیده

فصلنامة علمی ـ فرهنگی جستار
نشریة داخلی دانش‌پژوهان و اعضای حلقه‌های علمی و تبلیغی
معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
سال ششم، شماره 20، پاییز 1387(ویژة فقه3)
 
مدیر مسئول: مجتبی الهی خراسانی
مسئول اجرایی: هادی مصباح‌الهدی
 
زیر نظر شورای سیاستگذاری (به ترتیب حروف الفبا):
مجتبی الهی خراسانی(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد)
غلام‌رضا جلالی(مدیر گروه آموزشی ادب و هنر اسلامی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
امیرمهدی حکیمی‌(رئیس ادارة اطلاع‌رسانی و آموزش‌های مجازی)
محمّدحسن ربانی بیرجندی(عضو هیئت علمی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد)
علی رضایی تهرانی(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی)
محمّدتقی شوشتری(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی قرآن و حدیث)
علی‌رضا صابری(عضو هیئت علمی گروه آموزشی فرهنگ و تاریخ)
سید مهدی علمی حسینی(عضو هیئت علمی گروه آموزشی قرآن و حدیث)
جعفر مرادی(عضو هیئت علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی)
هادی مصباح‌الهدی(مسئول اجرایی فصلنامة جستار)
سید محمّدحسن مددی الموسوی(مدیر گروه آموزشی زبان)
محمّد نوروزی(مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی تبلیغ و تربیت اسلامی)
علی نهاوندی(عضو هیئت علمی گروه آموزشی تبلیغ و تربیت اسلامی)
 
مشاوران و ارزیابان این شماره:
حجت‌الاسلام والمسلمین محمّد مروارید
حجت‌الاسلام والمسلمین محمّدحسن ربانی بیرجندی
حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین ناصری
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر دانشور ثانی
حجت‌الاسلام والمسلمین علی رحمانی
استاد غلام‌حسن خاوری
استاد ابوعلی النجفی
جناب آقای علی کفاش‌زاده
همکاران این شماره:
مهدی قاسمی(کارشناس گروه آموزشی فقه و دبیر حلقة علمی افق)
محمّد صادقیان(مسئول هماهنگی حلقه‌های علمی و تبلیغی)
کاظم توکلی(کارشناس گروه آموزشی زبان)
سیدمهدی رضوانی(دبیر حلقه تبلیغی زبان عربی)
ابراهیم داودی(دبیر حلقه تبلیغی زبان انگلیسی)
علی‌رضا مازاریان (ویراستاری)، سیدعباسسلمان‌زاده(نمونه خوانی)
کمیل بیک (طراحی جلد و چاپ)
 
مطالب نشریه، الزاماً دیدگاه جستار نیست.                                جستار در تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.
پست الکترونیکی: jostar@ymail.com

عنوان مقاله [English]

-