بررسی تطبیقی حضرت یحیی و زکریا علیهماالسلام در قرآن و عهد جدید

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقۀ علمی قرآن

چکیده

یکی از موارد اشتراکی میان کتاب مقدس عهدجدید و قرآن‌کریم، ذکر انبیای بزرگ چون زکریا و یحیی است. قرآن از آن‌رو که کتابی صرفاً تاریخی نیست، در این داستان نیز به ذکر اهم وقایع می‌پردازد؛ اما عهدجدید از آن‌رو که راویان بشری دارد، به جزئیات تاریخی با تفصیل بیشتری پرداخته ‌است. مطالعۀ تطبیقی این‌دو پیامبر، ما را به مواضع وفاق و نیز اختلاف آشنا می‌کند. این تطبیقات، بیانگر نگاه راویان صدور آن‌دو و درنتیجه بحث تاریخی‌بودن متن، و تحریف یا عدم تحریف، و زیبایی روایت‌ها در آن‌دو متن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • samira saburian rad