عدالت در اندیشه خواجه نصیر الدین طوسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه امام خمینی

10.22081/jet.2019.50124.1014

چکیده

عدالت از ضروری ترین مفاهیم حیات انسان، فلسفه سیاسی و اخلاق است. از این رو خاستگاه نظریه پردازی اندیشمندانی از شرق و غرب قرار گرفته است. محدودیت و نقص در معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی سبب عدم انسجام آن نظریات است. نظریه جامع باید بتواند به سه پرسش چیستی،چرایی،چگونگی عدالت پاسخ گو باشد از این رو رسالت اصلی این پژوهش کشف نظریه عدالت خواجه نصیر ادلین طوسی از طریق پاسخ به چرایی ، چیستی و چگونگی حصول عدالت است. آنچه از طریق روش تحلیل محتوا و گرد آوری اطلاعات با روش اسنادی و کتابخانه ای به نظر می رسد این است که عدالت در اندیشه خواجه مفهومی است که وابسته به مبدا و معاد انسان است. این نگاه در نظریه خواجه از چرایی تا چگونگی عدالت را معنا، مراتب وجوی را تبیین، کیفیت حصول را بیان، و در نهایت کارکرد و شاخص های عدالت را تبیین می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The justice in the thought of Khaje Nasir al-Din Tusi

نویسنده [English]

  • rasoul hakami
Master student of Imam Khomeini Institute
چکیده [English]

Justice is one of the most essential concepts of human life, political philosophy and ethics. Hence the origin of theorizing from the East and the West. Limitations and defects in epistemology, ontology and anthropology lead to the lack of coherence of those ideas. The theory of society must be able to answer three questions, why, how justice is to be answered. Therefore, the main mission of this research is to discover the theory of justice in Khaje when it comes to the question of why, what is the meaning of justice, and how to achieve justice. What seems to come from the method of content analysis and the collection of documentary and library information is that justice in the thought of Khajeh is a concept that depends on the origin and resurrection of mankind. This look in Khajeh's theory of why to explain how justice means meaning, clarification, quality of achievement, and ultimately defines the function and indicators of justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The theory of justice
  • the levels of justice
  • the functions of justice
  • the achievement of justice
  • Khoja Nasir al-Din Tusi