وظیفه معذورین نسبت به مساجد و حرم های ائمه در دیدگاه مذاهب خمسه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

حوزه علمیه خراسان

10.22081/jet.2019.50394.1018

چکیده

شریعت مقدّس اسلام برای اماکن مقدّس احترام خاصّی قائل است به طوری که همه فرقه‌های اسلامی در اصل وجوب حفظ احترام این اماکن اتفاق نظر دارند. در راستای این حکم، در قوانین اسلام محدودیّت‌هایی نسبت به رفت و آمد در این اماکن مقدّس برای برخی افراد من جمله اشخاص جنب و زنان حائض ایجاد شده است که خصوصیّات این حکم در میان مذاهب مختلف فقهی متفاوت است.
در این پژوهش که در آن از شیوه پژوهش توصیفی از نوع تحلیل اسنادی پیروی شده است، پس از بیان برخی مفاهیم کلّی، حکم ورود و توقّف اشخاص جنب و زنان حائض در اماکن متبرّک مختلف، بر اساس دیدگاه‌ مذاهب مختلف فقهی بررسی شده است.
در نتیجه این پژوهش روشن می‌شود که اکثر مذاهب اسلامی توقّف این اشخاص را در مساجد حرام می‌دانند و در جواز عبور کردن از مساجد میان ایشان اختلاف وجود دارد.
نسبت به حرم مطهّر ائمه اطهار نیز هرچند مشهور علمای شیعه توقّف را حرام می‌دانند اما فقهای اهل تسنن آن را جایز می‌دانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Executed Task Against Mosques and Shrines of Imams in the View of Khumshah Religions

نویسنده [English]

  • seiedalireza mosavimehr
khorasan hozeh elmiee
چکیده [English]

The sacred law of Islam for holy places has a special respect, so that all Islamic sects agree on the principle of respecting these places. In accordance with this ruling, in Islamic law restrictions on the movement of these holy places have been created for some individuals, including adolescents and women of Hajj, whose characteristics are different among different religions of jurisprudence.
In this research, in which the descriptive research method is followed by documentary analysis, after expressing some general concepts, the order to enter and stop the adjoining people and the women of Ha'ez in various blessed places, according to the views of different religious jurisprudents, has been investigated.
As a result of this study, it becomes clear that most Islamic religions regard these people as prohibited in mosques and there is a difference in the permission to cross the mosques between them.
Although the famous Shiite scholars are prohibited to stop the Shrine of the Imams, they are prohibited from doing so, but Sunni jurisprudents are allowed to do so

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Verdict"
  • "excused"
  • "blessed places"
  • "shrine of the Imams"
  • "mosques"