فعل معصوم و پشتوانه‌های کلامی آن

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

 

دانش‌پژوه حلقة علمی افق / مجمع فقه و مبانی اجتهاد
 
چکیده
سنت به عنوان یکی از مصادر تشریع نزد فقهای شیعه، عبارت است از: قول، فعل و تقریر معصوم. در این مقاله، به وجود ارتباط مستقیم بین عصمت و حدودِ آن، و کیفیت دلالت عناصر سنت، خصوصاً فعل ـ به سبب ویژگی‌های خاصی که در این دلیل شرعی غیرلفظی وجود دارد ـ اشاره شده است. پس از آن، با توجه به بحث عصمت و مشخص شدن حدود آن در حیطه‌های مرتبط با فعل معصوم، چگونگی دلالت فعل بر احکام خمسه، طرح شده است. همچنین در این مقاله سعی شده به جایگاه فعل معصوم در پیکرۀ اصول فقه شیعه و نیز جایگاه آن در مباحث اصولی اهل سنّت، به طور‏ مشخص اشاره شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ma,soum act and its Kalami support

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Mollaee