قرآن و ادب پارسی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

در این مقاله، اقتباس ـ استفاده از آیات و روایات ـ در راستای مفاهیم موردنظر نویسنده و اثرات آن بر متون نظم و نشر فارسی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که ادبیات فارسی در آغوش ادبیات عربی ـ اسلامی بالیدن گرفت. بررسی همه‌جانبه آن در بررسی دقیق زوایای پیدا و پنهان زبان و ادبیات عرب نهفته است. نویسنده کوشیده است با بررسی تاریخ ادبیات فارسی، گونه‌های استفاده از اقتباس را در آثار فارسی نشان دهد. از این‌رو به بررسی سیل تحول و چگونگی انتقال آن از ادبیات عرب به ادبیات فارسی پرداخته، شیوه‌ها، اسلوب‌ها و قالب‌های آن را همراه با مثال‌های متعدد به تفصیل مورد بحث قرار داده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quran and Persian language

نویسنده [English]

  • Masoumeh Takhti