آموزش خلاق موانع و راهکارها

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

 
حسینعلی عودی / دورة جامع فرهنگ و علوم اسلامی
 
چکیده: آموزش، پایة اصلی تعلیم و تربیت است و شفاف‌سازی اهداف آموزشی، نقش موثری در رشد و گسترش فرهنگ آموزش در همة حوزه‌ها دارد. در این مقاله اهداف تربیتی در سه حیطة شناختی، عاطفی و روانی ـ حرکتی آمده است. سپس آموختنی‌های حیطة شناختی در شش سطح مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده در پی آن است که چهرة مناسبی از آموزش به ویژه آموزش خلاق به خواننده ارائه دهد و در پایان نتیجه می‌گیرد که "فرق است بین یاددادن و یادگرفتن".
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Creative Learning Barriers and Solutions

نویسنده [English]

  • Hosein Ali Oudi