منع قضاوت زن در بوتة نقد

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

بررسی و پالایش نظرات اندیشمندان اسلامی پیرامون جایگاه زن در اسلام به ویژه دربرابر موج روزافزون نهضت‌های فمنیستی در جهان معاصر از اهمیتی دوچندان برخوردار است. نویسنده برپایة این مطلب که "هم عقل بشری و هم دین اسلام در برخی امور برابری بین زن و مرد را تأیید نمی‌کنند"، به بحث پیرامون قضاوت زن از نگاه فقهای اسلام ـ به ویژه شیعه ـ پرداخته است. نظریات یگانة دانشمندان مسلمان را در این خصوص بیان کرده، اعتقاد دارد که شرط ذکوریت تحت تأثیر نظریات دیگران وارد مباحث فقه شیعه شده است. نگارنده از سویی بر اجماع علمای شیعه در این باب نیز خدشه وارد کرده است. در آخر نتیجه می‌گیرد که دلایل فقها در مورد منع قضاوت زن از پایة استواری برخوردار نیست.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criticism of Prohibition of women judging

نویسنده [English]

  • Shoza Madani