نظریه فقهی شیخ یوسف بحرانی - روبرت گلیو

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

اخباری‌گری یکی از گرایش‌های فقهی شیعه است. نویسنده در این مقاله به بررسی نظریۀ فقهی شیخ یوسف بحرانی ـ‌ یکی از علمای اخباری شیعۀ امامیه‌ـ می‌پردازد و می‌کوشد تا تفاوت‌های فقهی اصولی با اخباری را نشان دهد. مترجم در یک پا‌نوشت کوشیده است این رأی نویسنده را که فقه شیعه در اصل، اخباری بوده است مورد نقد اجمالی قرار دهد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Theory of Sheikh Yousef Bahrani - Robert Gleave

نویسنده [English]

  • S. Yaser Mirdamadi