درنگی در دو‌‌گانۀ عملی‌سازی یا تعطیل حدود

نوع مقاله : علمی تخصصی

10.22081/jet.2007.64621

چکیده

 
علیرضا مازاریان
عضو حلقۀ علمی افق
دانش‌پژوه دورۀ عالی فقه اسلامی مقارن
 
چکیده: مرحوم آیى‌الله سید احمد خوانساری در تاریخِ «فقه» به عنوان فقیهی بازاندیش مطرح است. نگارنده در این نوشتار با رویکردی درون‌فقهی، نظریۀ ایشان را دربارۀ عملی سازی حدود در زمانۀ غیبت معصوم، و پایه‌های گونه‌گون آن - مانند عدم نص، شهرت و... - تحلیل کرده، به نقد آن می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

-