چیستی وحی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

نویسنده نخست به مفهوم‌شناسی وحی می‌پردازد و سپس مهم‌ترین دیدگاه‌های موجود در باب سرشت وحی را بیان می‌کند. در بخش اول، مفهوم‌شناسی، کاربردهای مختلف وحی در قرآن مانند: وحی تسدیدی، الهام، وحی رسالی، رابطه بی‌واسطه با خداوند و اشارۀ پنهانی، و در بخش دوم، دیدگاه جامعه شناسی، روان‌شناسی، تجربه دینی، افعال گفتاری، وحی گزاره‌ای و در نهایت دیدگاه فلسفۀ اسلامی در خصوص وحی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مؤلف سرانجام و در بخش پایانی به برخی از ویژگی‌های وحی نبوی اشاراتی داشته است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

What is revelation

نویسنده [English]

  • Nafiseh Hafizi