درنگی در کارایی علوم قرآنی در فرایند استنباط

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

گفتارهای علوم قرآنی با وجود آنکه بسیار گسترده شده ، اما تعریف درستی از آن در دست نیست .
این امر سبب شده است تا جایگاه و نقش علوم قرآنی در علوم اسلامی ( فقه، کلام و اخلاق ) نادیده
انگاشته شود. از این رو کارایی علوم قرآنی در فرایند استنباط حکم از آیات قرآن در ابهام قرار گرفته
و تبیین نشده است. امروزه گفتارهای علوم قرآنی کاربردی در فرایند استنباط ندارد و تلاشها در این
جهت ناکام مانده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strangleth the Effectiveness of Qur'anic Sciences in the Inference Process

نویسنده [English]

  • Ali Elahi Khorasani