تعامل اصول عامه و شیعه با دلیل شرعی لفظی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

دلیل شرعی لفظی در قالب روایات و آیات قرآن، بخش قابل توجهی از منابع فقه عامه و شیعه را به خود
اختصاص داده است، ولی طریقه ی بهره گیری از این سرمایه ی مهم در فقه فریقین یکسان نیست . در این
مقاله با نگاهی گذرا به اصول عامه و اصول شیعه در بخش دلیل شرعی لفظی، سعی شده است تا ریش ه ی
اختلاف تعامل این دو گروه با دلیل شرعی لفظی – در بحث حجیت ظهورات – وارسی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Mollayee