مروری بر حیات سیاسی و اجتماعی علامه سید مرتضی عسکری( ره)

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

حیات اجتماعی و سیاسی علامه دارای ابعاد گوناگونی است و این همه به خاطر جامعیت شخصیت ایشان،
حس مسئولیت و تکلیف بالا، تلاش گسترده و بی دریغی بود که در تمامی عرصه های اجتماعی از حوزه های علمیه
گرفته تا فعالیت های اجتماعی عمومی و مبارزات سیاسی از خود نشان دادند.
از جمله فعالیت های ایشان ریشهیابی ضعف ها و نقص ها و پرکردن خلأها در مسائل مختلف بود که همه به
تحولات پیرامون زندگی این شخصیت برجسته بر می گردد که در جای خود قابل بحث می باشد.
در حیات اجتماعی و سیاسی علامه می توان به این مسائل پرداخت:
- 1 عوامل مختلف اثرگذار بر شخصیت علامه؛
- 2 فعالیتهای سیاسی و اجتماعی علامه؛
- 3 جریان ها و تحولات منطقه ای و جهان اسلام به ویژه عراق و ایران، موض عگیری ایشان با این تحولات و
چگونگی برخورد با آنها؛
- 4 علامه و شخصیتی های معاصر مرتبط با او؛
- 5 واکنش در مقابل افراد، گروه ها، احزاب و جریان های پیرامون خود و جهان اسلام.
اینها و شاید مطالبی از این قبیل از جمله اموری است که سعی شده در این مقاله مورد اشاره قرار گیرد.

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An overview of the political and social life of Allameh Seyed Morteza Askari (RA)

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Alizadeh