سینمای مستند، هنر حقیقت‌گرا

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

دیدنی شدن جهان با فن‌آوری مدرن هنر، یعنی سینمای مستند، 
‌مهمترین رویداد جهانی در تاریخ هنر و بزرگترین نقطة عطف تحول به شمار می‌رود.
سینمای مستند، سینمایی غیر داستانی است که تحت تأثیر ادبیات غیر واقعی داستان قرار نگرفته و به طور کامل، حقیقت‌گرا است. از آنجا که برای فیلمهای مستند، قواعد رسمی وجود ندارد، این سینما، در مسیر کشف واقعیتهای جهان و حقایق عالم بسیار کارساز است. با توجه به ویژگی دینی جامعة ما، سینمای مستند، ابزاری مناسب برای ارائة حقایق و ظرایف دین است. این نوشتار پس از تعریف و تبیین سینمای مستند، به بررسی تاریخچه و مراحل رشد آن می‌پردازد، تا قابلیت این هنر برای بیان و تبلیغ معارف را روشن سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Documentary cinema, True art

نویسنده [English]

  • Masoud Zareian