بررسی دیدگاههای مشترک فریقین در آیات ولایت

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

سیر بررسیها پیرامون آیات ولایت، همواره با نگاه تفریق و جدایی ادامه یافته است. اکنون که وحدت و انسجام، ضرورت جهان اسلام است، در نگاهی همگرا و انسجام‌بخش، به دیدگاههای مشترک قابل توجهی در منابع فریقین بر می‌خوریم که بسیاری از آنها در غبار غفلت مدفون مانده‌اند‌. این نوشتار، در پی آن است تا با رویکردی تطبیقی، آیات ولایت را در نگاه فریقین بررسی و گوشه‌ای ازاشتراکات این عرصه را یادآور شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Common Viewpoints of Shiite and Sunni in the verses of the Velayat.

نویسنده [English]

  • Mahdi Kabiri