اعتدال در زندگی از منظر دین

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

یکی از فرمان‌های اساسی اسلام، توصیه به «اعتدال» و «میانه‌روی» در تمام امور است که با مقولة «افراط» و «تفریط» در تقابل است. بی‌تردید «افراط» و «تفریط» پی‌آمدهای ناگواری دارند و «اعتدال» آثار و برکات خاص خود را پدید می‌آورد. 
این مسأله مهم، به نوعی در تمام ارکانِ زندگی، در اندیشه، رفتار، خوراک و پوشاک، درآمد و هزینه، خواب و عبادت، جدیت و مزاح، سخن و سکوت، و بسیاری امور دیگر مطرح است.
در این نوشتار، «میانه‌روی» از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Moderation in Life from Islam's Point of View

نویسنده [English]

  • Ahmad Sarchahi
چکیده [English]

One of the basic Islamic commands is recommendation to "Modesty" and "Moderation" which is in contrary to the category of "excess" and "defect". Undoubtedly, "excess" and "defect" would have grievous consequences and (Moderation) also would have its special effects and blessings.
This important issue involves all aspects of life; such as thinking, eating, clothing, earning and spending money, sleeping and worshiping, kidding and jesting, speaking and silence and many other matters.
In this writing "moderation" is considered from different dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modesty
  • excess and defect
  • economy
  • wastefulness
  • extravagance
  • moderation