تاریخ‌پژوهان معاصر در حوزه‌های علمیه

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

عالمان شیعه در طول تاریخ همواره در کنار فقه و اصول، توجهی به تاریخ نیز داشته‌اند و در این زمینه صاحب ‌اثر بوده‌اند. در این مقاله 38 تن از تاریخ‌پژوهان حوزه در سدة اخیر شناسایی، و به ترتیب تاریخ معرفی و آثار ایشان فهرست شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Contemporary History Researchers in Islamic Hozahs

نویسنده [English]

  • Mahdi Salari
چکیده [English]

Shi'ite scholars have had a glance at history along with their attention to Jurisprudence and Principles throughout the history. They have had some works in this regard too. In this article 38 history researchers in Hozah in the last century are identified and introduced and their works are listed as well. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • History of Islam
  • history researching
  • Hozah
  • Historical works