نقد و بررسی اتهام ارتداد به شیعه

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

چکیده

در این نوشته، نگارنده بر آن شده تا بسیار مختصر و ساده، به اتهام ارتداد شیعه که از سوی برخی مغرضانه یا احیاناً ناآگاهانه طرح می‌شود، پاسخ دهد. بنابراین، ابتدا مهم‌ترین دلایل این اتهام را ذکر کرده و با توجه به ملاک کفر و ایمان بر اساس دیدگاه اهل‌سنّت، به نقد و بررسی پرداخته و در پایان، عقیدة شیعه را اثبات نموده ‌است. 
برای تبیین بهتر مطالب نیز بحث‌های مستقلی پیرامون عدالت صحابه، افضلیت و خلافت علی7 مطرح کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criticizing the Accusation of Apostasy against Shi'te

نویسنده [English]

 • Hasan Asadollahi soltanabadi
چکیده [English]

In this paper, very concisely and plainly, the accusation of apostasy against the Shi'te, which is published in the form of a CD by someone named Abdulmalek Rigi, will be refuted. Therefore, at first, his main reasons will be given, then, considering the scale of faith and atheism from the Sunnis’ standpoint, all these reasons, one by one, will be criticized. Finally, the Shi'tes’ belief will be proved. In addition, for further explaining the matter, some independent discussions about companions’ justice, and Ali’s superiority and caliphate are propounded.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • verses of discord
 • alteration
 • Accusation
 • atheism
 • companions
 • caliphate
 • superiority
 • invocation
 • temporary marriage
 • religious dissimulation